Velkommen til vores jagtforening

som hedder

Tirstrup-Hyllested Jagtforening

og er en jagtforening under Danmarks Jægerforbund med ca. 240 medlemmer.

 Generalforsamling

i Fællesrummet på Rosmus skole

Fredag den 21. februar 2020 kl. 18.00

I TIRSTRUP- HYLLESTED Jagtforening.

Dagsorden ifølge vedtægter.

 

1.    Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Knud Erik Jensen

       Valg af to stemmetællere

2.    Aflæggelse af beretning.

3.    Fremlæggelse af regnskabet.

4.    Indkomne forslag.

       Vedtægts ændring; fra bestyrelsen

 

5.    Valg til bestyrelsen.

       Christian Brøgger

        Søren Larsen modtager ikke genvalg

       Michael B. Nielsen

                                                                                                                                                                

6.    Valg af suppleant til bestyrelsen.

       Christian Harvig

7.    Valg af revisor.(jagtforening, udvalg og flugtskydning)

      Jonna Mikkelsen modtager ikke genvalg

8.    Valg af revisorsuppleant.

       Ingvar Møller

9.    Beretning og regnskab fra flugtskydning.

         Valg af flugtskydningsudvalg

         Søren Larsen               Niels Bachmann

         Poul Q. Rasmussen     Ole Iversen

        Erik Bobsin Buus         Lars Hansen

        Jens Poulsen               Lars S. Hansen

        Allan Nielsen

                              Reserver;             

       Michael B. Nielsen       Niels Jacob Rasmussen

10.  Beretning og regnskab fra fællesjagtudvalget.

          Orientering om hvem der er i udvalget

11.  Orientering fra jagtudvalget Hyllested Bjerge.

           Orientering om hvem der er i udvalget

12.  Beretning fra ny-og ungjægerudvalget.

13.  Eventuelt.

Husk at forslag ved valg til bestyrelse skal være skriftlige, og at det er god skik, at den der bliver foreslået har sagt ja.

Forslag der ønskes på dagsordenen, skal være ved foreningen senest fredag den 7. februar..

                          

     Efter generalforsamlingen er der fællesspisning. Pris 100 kr. Husk nu at få dig og dine gæster tilmeldt senest tirsdag den 18. februar til Christian på tlf. 86 33 60 27 eller broeggerskovly@mail.dk .Vi har Gravlev flugtskydebane

 hvor

 Alle er velkomne


Jagttabel