Bestyrelsen

 

Efter generalforsamlingen 10. marts 2023 er

bestyrelsen bestående af:

 

A_Christian.jpg  

Formand:  Christian Brøgger Tlf.: 86 33 60 27

e-mail: broeggerskovly@mail.dk

Kasserer og Jagttegnsunderviser

 PoulQuist Rasmussen Tlf.: 20 33 02 37

e-mail: lillevang.58410@gmail.com

  B_Poul.jpg 

 

Kenneth Quist Rasmussen

Søren Peter Brøgger

samt

 

 

 

 

Suppleanter: Torben Andreasen og Tommy Nielsen  

Revisorer: Ingvar Møller og Torben Jensen

Revisorsuppleant: 

 

Derudover har vi følgende udvalg:

Hyllested Bjerge Jagt: Formand Allan Nielsen og kasserer Lise Brøgger

Salonskydning: Tove Mortensen

Skydeudvalg

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/