Du er her. #1 - Foreningswebsite > Om foreningen > Jagtforeningens BestyrelseBestyrelsen

 

Efter den stiftende generalforsamling 18. nov. 2016 har

bestyrelsen konstitueret sig på følgende måde:


A_Christian.jpg  

Formand:  Christian Brøgger Tlf.: 86 33 60 27

e-mail: broeggerskovly@mail.dk

Sren_Kopier_2.jpg

Næstformand:  Søren Larsen Tlf.: 40 44 17 69

skydebaneformand og IT/hjemmeside

e-mail: sor.la@live.dk

 C_Jrn.jpg 

Kasserer:  Jørn Mortensen Tlf.: 23 30 92 70

e-mail: tove.jorn@hotmail.com

 D_Flemming.jpg 

Sekretær:  Flemming Nielsen Tlf.: 61 62 13 39

e-mail: krista@privat.dk

 Klaus_Hj.jpg 

Fanebærer:  Klaus Høj Tlf.: 30 53 67 70

e-mail:  klaushojtolstrup@gmail.com

Unavngivet.jpg 

Nyjæger/unge udvalg:  Michael B. Nielsen Tlf.: 41 31 59 11

e-mail: jagt@djurs.net

 B_Poul.jpg 

JagttegnsunderviserPoulQuist Rasmussen Tlf.: 20 33 02 37

skydebanekasserer

e-mail: lillevang.58410@gmail.com


Suppleanter: Torben Andreasen og Tommy Nielsen  

Revisorer: Jonna Mikkelsen og Kurt Trolle

Revisorsuppleant: Ingvar Møller


Derudover har vi følgende udvalg:

Fællesjagtudvalget: Formand Lars Jensen og kasserer Ingelise Rasmussen

Hyllested Bjerge Jagt: Formand Allan Nielsen og kasserer Lise Brøgger

Salonskydning: Tove Mortensen