Du er her. #1 - Foreningswebsite > Nyheder

Nyheder

11-03-2019: Kredsmøde i Kreds 5: Og formanden rejste sig - det afgørende øjeblik


Kredsmødet på Fyn bød på pæne tal fra året , der gik, samt en mulig opblødning på samarbejdsproblemer i kredsen.

10-03-2019: Hornblæsning - Es-hornsgruppe


Vi har "nu" planlagt, at lave en Es-hornsgruppe, jeg håber i være med, det er for alle DJ medlemmer.
En "ny" Es-horngruppen vil starte op i september. Tirsdag den 3. september 2019 kl. 1900 – 2100 og de efterfølgende 14 tirsdage – med afslutning.

Pris på kurset er KR. 800,00
Sted: Hasle Skole i Aulaen - Herredsvej 15 - 8210 Århus V.

08-03-2019: EU-konference om bevaring af engfuglearter


Iben Hove Sørensen, trækvildtkonsulent ved Danmarks Jægerforbund, deltog den 5. marts 2019 i en europæisk konference om forvaltning af rovdyr i engfuglenes yngleområder. Konferencen fandt sted i Europaparlamentet og var arrangeret af FACE.

08-03-2019: Kredsmøde i Kreds 1: Jægere bør stå skarpere i mediebilledet


På kredsmødet i Nordjylland opfordrede medlemmer Jægerforbundet til at markere sig tydeligere i medierne, samt at blive bedre til at fortælle, hvad medlemmerne får for pengene.

08-03-2019: Statusnotat SJD


Foreningen SJD - Stående Jagthunde i Danmark - er nu en realitet og en ny hjemmeside er lige på trapperne.

07-03-2019: Så simpelt kan du sikre fuglelivet mod rovdyr: Flydespærring


Det er afprøvet i den rå virkelighed, og det virker: træk en flydespærring hele vejen omkring en fugleø, og du holder effektivt ræve OG mårhunde væk!

07-03-2019: Strand- og havjagten rykker ind på Det Grønne Museum


Pramme, ænder og våben står klar til at fortælle den unikke danske historie om strand- og havjagten, når Det Grønne Museum åbner en ny særudstilling om emnet.

07-03-2019: Kredsmøde i Kreds 3: Kom ud af busken!


Opfordringen til mere aktiv dialog i kreds 3 blev skærpet under kredsmødet den 5. marts.